REOBERTURA DEL MERCAT DE SANTSL'històric Mercat de Sants de Barcelona va tornar a obrir el passat mes de maig un cop finalitzades les obres de rehabilitació de l'estructura de l'edifici i les parades, iniciades l'any 2009. Les actuacions de CULLERÉ I SALA inclouen el reforç de la coberta, la redistribució de les parades, l'estructura d'un supermercat i la formació de dues plantes sotarrànies: una de càrrega i descàrrega de mercaderies, i l'altra d'aparcament per als clients. 

El mercat disposa de 3.000 m2 destinats a les parades i un autoservei Mercadona, a part d’un aparcament amb 90 places i un sistema de climatització que en garanteix l’eficiència energètica. Al subsòl, a banda del pàrquing, hi ha dues plantes més per a la càrrega i descàrrega de mercaderies i també per al tractament de residus.Durant aquests quatre anys, a més de renovar totalment la superfície comercial, s’ha renovat la coberta del mercat i els desguassos pluvials (des de dins el sostre és de fusta, i l’aspecte a sorprès molts visitants). Pel que fa als elements modernistes de la façana, s’han restaurat per respectar l’essència del mercat. Una de les característiques del Mercat de Sants és que en l’estructura presenta diversos elements modernistes. La remodelació s’ha fet preservant aquest caràcter singular perquè l’edifici, creat per l’arquitecte Falqués i Urpí, està protegit com a bé cultural d’interès local al catàleg del patrimoni arquitectònic i historicoartístic de Barcelona. És per això que tot i que la renovació de la funcionalitat interna de l’edifici ha estat integral, la rehabilitació ha preservat la singularitat de l’edifici i n’ha mantingut volumetria, façanes, elements estructurals i ornaments.
Aquest edifici va començar a construir-se l’any 1892 (cinc anys abans de l’agregació de Sants a Barcelona) i es va acabar el 1913. Va ser projectat pels arquitectes barcelonins Pere Falqués i Urpí i Antoni de Falguera i Sivilla. La història del mercat, però, es remunta a mitjan segle XIX, quan es va començar a fer un mercat a l’aire lliure i va canviar d’ubicació (sempre dins de Sants) diverses vegades. En un d’aquests trasllats, aquest punt d’intercanvi comercial es va situar en un antic hort en desús que havia estat conegut com a “hort nou”. És per això que en un principi es va anomenar Mercat Nou, designació que s’ha conservat en l’estació de metro que hi ha ben a prop. Va ser finalment en aquest punt on es va decidir aixecar el mercat cobert que avui s’ha reobert remodelat i amb un aspecte que, segons el més veterans, no té res a veure amb el d’abans


Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona 
t. +34 932 65 77 91 
f. +34 932 444 034 
m. info@culleresala.com

Estructures en gelosia, Estructures lleugeres de coberta

Estructures lleugeres de coberta o forjat formades a partir de la unió de perfils laminats estandard o tubulars formant gelosies triangulars o planes. Permeten llums fins a 60 m i totalment adaptables a la solució arquitectònica desitjada. Possibilitat d’aplicació en la construcció industrial i en qualsevol edifici que requereixi de grans llums lliures, poliesportius, gimnasos...

Totes aquestes solucions es fabriquen totalment a taller i es transporten a obra en una sola peça o en varies assemblades a obra. Les entregues d’aquestes peces poden ser cargolades o soldades segons necessitat i/o possibilitat.

Les encavallades triangulades constitueixen una solució clàssica per les cobertes lleugeres a dues aigües industrials, mentre que les tipus Warren esdevenen una bona solució per cobertes planes i/o forjats.

Les Jàsseres tipus Vierendel de nusos rígids són una bona solució arquitectònica per evitar diagonals que interfereixin passos i obertures. Per últim l’estructura a base de Jàsseres compensades que es combinen amb Warrens permeten cobertes amb molt bona il•luminació natural.

Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com

Pòrtics, Solució basada en perfils d’ànima plena.

Solució basada en perfils d’ànima plena, amb unions totalment cargolades o soldades, amb llums fins a 40 m. Es realitzen a partir de perfils estandard o bigues armades. Incorporen els tascons per cargolar les corretges de coberta. Màxima rapidesa d’execució i qualitat.
Culleré i Sala, S.L. dissenya i realitza tot tipus de solucions basades en pòrtics de perfils d’ànima plena ajustats a les necessitats arquitectòniques i d’ús de l’edifici. Destaquem els clàssics pòrtics acartellats partint de base de perfils estàndard, pòrtics d’inèrcia variable construïts amb bigues armades i finalment els pòrtics atirantats.

Remarquem també la possible solució de perfils corbats, ja siguin a base de corbar perfils laminats estandard o amb base de perfils armats i soldats, aquesta opció permet solucions arquitectònicament innovadores i amb un baix pes.

Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com

Culleré i Sala més de 30 anys en el sector

Culleré i Sala, S.L. és una empresa dedicada al projecte, disseny i realització d’estructures i tancaments metàl·lics, amb una experiència de més de 30 anys en el sector.

Treballem amb l’objectiu d’aconseguir per els nostres clients uns resultats òptims en preu, qualitat i termini d’execució. La combinació d’aquests tres elements esdevé el compromís principal de l’empresa.


Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com