Estructures en gelosia, Estructures lleugeres de coberta

Estructures lleugeres de coberta o forjat formades a partir de la unió de perfils laminats estandard o tubulars formant gelosies triangulars o planes. Permeten llums fins a 60 m i totalment adaptables a la solució arquitectònica desitjada. Possibilitat d’aplicació en la construcció industrial i en qualsevol edifici que requereixi de grans llums lliures, poliesportius, gimnasos...

Totes aquestes solucions es fabriquen totalment a taller i es transporten a obra en una sola peça o en varies assemblades a obra. Les entregues d’aquestes peces poden ser cargolades o soldades segons necessitat i/o possibilitat.

Les encavallades triangulades constitueixen una solució clàssica per les cobertes lleugeres a dues aigües industrials, mentre que les tipus Warren esdevenen una bona solució per cobertes planes i/o forjats.

Les Jàsseres tipus Vierendel de nusos rígids són una bona solució arquitectònica per evitar diagonals que interfereixin passos i obertures. Per últim l’estructura a base de Jàsseres compensades que es combinen amb Warrens permeten cobertes amb molt bona il•luminació natural.

Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com

Pòrtics, Solució basada en perfils d’ànima plena.

Solució basada en perfils d’ànima plena, amb unions totalment cargolades o soldades, amb llums fins a 40 m. Es realitzen a partir de perfils estandard o bigues armades. Incorporen els tascons per cargolar les corretges de coberta. Màxima rapidesa d’execució i qualitat.
Culleré i Sala, S.L. dissenya i realitza tot tipus de solucions basades en pòrtics de perfils d’ànima plena ajustats a les necessitats arquitectòniques i d’ús de l’edifici. Destaquem els clàssics pòrtics acartellats partint de base de perfils estàndard, pòrtics d’inèrcia variable construïts amb bigues armades i finalment els pòrtics atirantats.

Remarquem també la possible solució de perfils corbats, ja siguin a base de corbar perfils laminats estandard o amb base de perfils armats i soldats, aquesta opció permet solucions arquitectònicament innovadores i amb un baix pes.

Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com

Culleré i Sala més de 30 anys en el sector

Culleré i Sala, S.L. és una empresa dedicada al projecte, disseny i realització d’estructures i tancaments metàl·lics, amb una experiència de més de 30 anys en el sector.

Treballem amb l’objectiu d’aconseguir per els nostres clients uns resultats òptims en preu, qualitat i termini d’execució. La combinació d’aquests tres elements esdevé el compromís principal de l’empresa.


Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com