Estructures en gelosia, Estructures lleugeres de coberta

Estructures lleugeres de coberta o forjat formades a partir de la unió de perfils laminats estandard o tubulars formant gelosies triangulars o planes. Permeten llums fins a 60 m i totalment adaptables a la solució arquitectònica desitjada. Possibilitat d’aplicació en la construcció industrial i en qualsevol edifici que requereixi de grans llums lliures, poliesportius, gimnasos...

Totes aquestes solucions es fabriquen totalment a taller i es transporten a obra en una sola peça o en varies assemblades a obra. Les entregues d’aquestes peces poden ser cargolades o soldades segons necessitat i/o possibilitat.

Les encavallades triangulades constitueixen una solució clàssica per les cobertes lleugeres a dues aigües industrials, mentre que les tipus Warren esdevenen una bona solució per cobertes planes i/o forjats.

Les Jàsseres tipus Vierendel de nusos rígids són una bona solució arquitectònica per evitar diagonals que interfereixin passos i obertures. Per últim l’estructura a base de Jàsseres compensades que es combinen amb Warrens permeten cobertes amb molt bona il•luminació natural.

Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com