Pòrtics, Solució basada en perfils d’ànima plena.

Solució basada en perfils d’ànima plena, amb unions totalment cargolades o soldades, amb llums fins a 40 m. Es realitzen a partir de perfils estandard o bigues armades. Incorporen els tascons per cargolar les corretges de coberta. Màxima rapidesa d’execució i qualitat.
Culleré i Sala, S.L. dissenya i realitza tot tipus de solucions basades en pòrtics de perfils d’ànima plena ajustats a les necessitats arquitectòniques i d’ús de l’edifici. Destaquem els clàssics pòrtics acartellats partint de base de perfils estàndard, pòrtics d’inèrcia variable construïts amb bigues armades i finalment els pòrtics atirantats.

Remarquem també la possible solució de perfils corbats, ja siguin a base de corbar perfils laminats estandard o amb base de perfils armats i soldats, aquesta opció permet solucions arquitectònicament innovadores i amb un baix pes.

Carrer de Sardenya, 229, 08013 Barcelona
t. +34 932 65 77 91
f. +34 932 444 034
m. info@culleresala.com
W. www.culleresala.com